De behandeling:

De eerste behandeling noemen we de intake.
Hierbij maken we kennis en noteren we al uw gegevens. Zorg er daarom voor dat u uw pasje van de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs bij u hebt.
Er wordt een medische vragenlijst afgenomen om probleemloos te kunnen behandelen en het gebit zal grondig bekeken worden. Eventuele ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden worden hierbij met u doorgenomen.
Na het inventariseren zal er met u besproken worden wat er aan de situatie gedaan kan worden en zonodig maken we dan vervolgafspraken.